Management

Tomas Roslund har de senaste 20 åren ansvarat för management i Resekompani AB, som idag är en av Sveriges hundra största resebyråer. Tomas har lotsat företaget genom ett Växtkraft Mål 4 och ett Växtkraft Mål 3 projekt inom ramen för den Europeiska socialfonden (ESF).

1990-92 ansvarade Tomas även för management av ABF Sandviken, en folkbildnings-organisation i förändring. Uppdraget var att förändra och utveckla lokalorganisationens inre och yttre arbete.

Andra managementuppdrag som Tomas har är att leda Sandvikens Musikproduktion AB som företag. Se även mer under; projektledning. Tomas har avslutat arbetet med en förstudie av upplevelseindustrin inom Sandvikens kommun på uppdrag av dess Tillväxtkontor.
En förstudie med KK-stiftelsens definition av delområden som fn är 14 stycken.

Rapporten kan du hämta här;
klicka här för att ta hem rapporten

Tomas är fortfarande knuten till Tillväxtkontoret i Sandvikens kommun för olika projektinsatser, genomförare av nätverksträffar och utveckling av upplevelsenäringen inom Sandvikens kommun.

 

AB Roslund & Roslund Sprötgatan 6 811 61 Sandviken
Tel: 026 - 26 70 78 Fax: 026 - 26 70 79 info@roslund.se